File robots txt Blogger chuẩn nhất

Hiện tại mình đang sử dụng nội dung file Robots.txt dành cho Blogger như sau: Bạn có thể thay thế domain.com thành địa chỉ website hoặc blog của bạn nhé ! Chúc bạn thành công

file robots txt blogger

Hiện tại mình đang sử dụng nội dung file Robots.txt dành cho Blogger như sau:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 
User-agent: *
Disallow: /search*
Disallow: /20*
Allow: /*.html
Sitemap: https://www.domain.com/sitemap.xml

Bạn có thể thay thế domain.com thành địa chỉ website hoặc blog của bạn nhé ! Chúc bạn thành công

5/5 - (3 bình chọn)